Nový zvon do kaple sv. Jana Nepomuckého


Sbírka na zvon Odlévání zvonu Žehnání zvonu

Sbírka na zvon
Občané Zvánovic prostřednictvím spolků v obci
(Hasiči, Baráčníci, Sokol, Rybáři, Myslivci)
pořádají sbírku na zakoupení nového zvonu (s elektrickým pohonem)
do místní kaple sv. Jana Nepomuckého.

zvon Jestliže se podaří nashromáždit potřebný obnos, uskuteční se svěcení nového zvonu 20. května 2006. Případný přebytek výtěžku sbírky bude použit na opravu kaple.

Pokud chcete přispět i Vy, tak Vám bližší informace poskytne pan Jaroslav Švarc (mobil: 732 358 631, nebo e-mail: ObecZvanovice@tiscali.cz .)

Každý dárce obdrží potvrzení o výši příspěvku. O průběhu sbírky a nashromážděné částce Vás budeme informovat na těchto stránkách.