>Zobrazit úvodní stránku

Pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů a Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků ve Zvánovicích pořádají o pouti dne 20. května 2006 slavnostní svěcení nového zvonu zakoupeného na místní kapli z veřejné sbírky uspořádané mezi spoluobčany a podnikateli za spoluúčasti všech spolků v obci.

Nový zvon tak bude opět po více než 65 letech zavěšen do věžičky místní kaple u příležitosti 115. výročí založení nejstaršího spolku v obci - Sboru dobrovolných hasičů ve Zvánovicích.

Program dne:
13.00 Slavnostní mše v kapli sv. Jana Nepomuckého
Svěcení zvonu - zúčastní se též Generální vikář Otec Slavík z Prahy
Zpěv - sestry Synáčovy
13.45 Projev starosty obce
Sázení památné lípy
Průvod obcí k pomníku padlých
14.30 Ukázky hasební techniky (historické i moderní)
15.00 Historicky první zvonění nového zvonu řízeného přesnou elektronikou
Střelba z děla, salvy z pušek (dobové kostýmy a uniformy 7. americké kavalerie)
18.00 Pouťová zábava v místní Sokolovně

Do průvodu, odpoledne a večer zahraje Mnichovanka
Vstupné : odpoledne 20 Kč, večer 50 Kč
Občerstvení zajištěno
Sobota-neděle: pouťové atrakce