Památné a významné stromy

Lípy u kapličky

Kolem obecní kaple rostou čtyři nádherné lípy, jejichž stáří se mi nepodařilo zjistit. Stromy mají obvod kmenů od 270 do obdivuhodných 560 centimetrů. a jsou vysoké kolem 25 metrů. Před několika lety byly tyto lípy vyhlášeny za památné.

Lípa svobody

Dne 27.dubna 1919 zasazena lípa svobody dětmi školními, spolu se Sokolskou jednotou zdejší za účasti četného občanstva. Prvá pod silnicí nad č.p. 21, druhá nad silnicí proti kapličce. Vedle toho zasazeny lípy u školy proti č.p. 34 a 74.

Za německé okupace, kdy bylo nařízeno lípy svobody kácet, byla záměnou odstraněna jiná lípa, která rostla nad silnicí před domem č. p. 8. Od roku 1968 roste na témž místě nová lípa

Žižkův dub

U zvoničky na kopečku před č. p. 80 byl slavnostně zasazen v r. 1925 Žižkův dub.

Stříbrný smrk

Nejmladší z památných stromů ve Zvánovicích. Byl zasazen členy Obce baráčníků na Růžovém náměstí v den konání 1. setkání rodáků v roce 2003. Této akce se zúčastnil i nejstarší občan Zvánovic, pan Jan Medřický, který se v tomto roce dožil 100 let. (+ 2005)