Název a adresa stránek Popis
Portál veřejné správy ČR
http://www.portal.gov.cz
Mapa stránek
Adresář úřadů, podrobné návody na řešení životních situací, zákony, Evropská unie a mnoho dalších informací.
Přehled správních úřadů s působností pro obec Zvánovice.
Informační systém o území
http://www.isu.cz
WWW projekt ISÚ - Informační systém o území - vznikl na myšlence vzájemné integrace územně identifikovaných dat z různých zdrojů a jejich zpřístupnění prostřednictvím Internetu v roce 1997. Postupně se součástí serveru stalo několik aplikací, vyvinutých a provozovaných částečně na zakázku pro orgány státní správy, částečně v režii provozovatele serveru, společnosti Seal, s.r.o.
Územně identifikační registr ČR
http://www.isu.cz/uir/
Kraje, okresy, obce, katasrální území. Pověřené úřady, stavební, matriční a finanční úřady. Číselníky, adresy a další informace.
Ověřování adres v registru UIR-ADR
http://forms.mpsv.cz/uir/
Ověření existence adresy v registru, získání chybějících údajů o adrese. Možnost zobrazení adresy ve tvaru pro poštovní styk a zobrazení na mapě.
Nahlížení do katastru nemovitostí
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice.
1. brána k databázím firem na českém internetu
http://www.oblibena.cz/
Zjednodušený přístup k různým databázím a seznamům na internetu.
Registr ARES, Plátci DPH, Databáze firem, EDB Evropská databanka, Svaz průmyslu a dopravy, Certifikované organizace, Živnost, Obchodní rejstřík, Veřejný ochránce práv, Zdravotnictví, DPH, Seznam veřejných zakázek, Neplatné občanské průkazy a pasy, Seznam StB, Odcizená auta, Znalec / Tlumočník, Státní zástupci, Soudci, Státní zastupitelství, Soudy, Rejstříkové soudy, Znalecké ústavy, Advokáti, Exekutoři, Notáři, Pojišťovaci a likvidátoři, Patentový zástupce, Evidenci veřejných sbírek, Rejstřík politických stran a hnutí, CZECHINVEST, Hospodářská soutěž, Telefon, Katastr, Adresy, Mapy, PSČ, Vyhledavače, Dálnice a silnice, Seismograf, Počasí, SMS a další...
Český statistický úřad
http://www.czso.cz/
Nejnovější ekonomické údaje, inflace, obyvatelstvo, analýzy, ČR v číslech, regionální údaje a další...
Statistické údaje pro obec Zvánovice.