Zvánovice

Obecní ú°ad Zvánovice, R¨×ové nám. 158, 251 65 p. Ond°ejov, tel./fax: 323 649 220 , mobil: 732 358 631, e-mail: ObecZvanovice@tiscali.cz