Sbor dobrovolných hasičů


Historie SDH Zvánovice Hasičské desatero Sv. Florián
Stanovy z roku 1891 Modlitba hasiče Fotogalerie

Modlitba hasiče

Nechť kdekoli oheň vzplane,
já splním svoji povinnost,
pro záchranu životů Pane
dodej mi síly dost.

V náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,
protože povolán jsem,
před ohněm bližní chráním
a pomoci chci všem.

Když z tvé vůle má se stát,
že sám při tom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim
co při plnění poslání
jsem jiným lidem dal.
Amen